Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vad tyckte invånarna under dialogerna?

-

Under 2022 har ett intensivt arbete med dialoger pågått i Vimmerby kommun. Bland annat har kommuninvånarna, såväl unga som äldre, samt olika föreningar och näringslivsrepresentanter gett sina perspektiv kring vad som är viktigt för fortsatt utveckling i kommunen.

Här hittar du dialogsammanställningarna.

Dialogerna har varit en del i framtagandet av en ny översiktsplan, men de ska även ligga till grund för fortsatt arbete, både internt i kommunorganisationen och externt, bland annat via andra aktörer, föreningsliv och näringsliv.

Stort tack för allt deltagande under dialogerna! Det har uppskattningsvis varit närmare 800 personer som deltagit under de olika dialogerna som genomförts.