Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Nu finns fler elbilar inom kommunen

Miljö och hållbarhet är en ständigt återkommande fråga och berör många olika områden i kommunen. Omställningen till miljömässigt hållbara fordon är ett exempel.

Elbil

I samband med att vissa fordon nu byts ut väljer kommunen att introducera elfordon på lämpliga positioner. Tre nya elbilar har köpts in till kommunens bilpool.

- Persontransporter står för en betydande del av koldioxidutsläppen i vår kommun och det är därför effektivt att genom nya fordon reducera våra egna utsläpp, säger Arvid Lindblad som är hållbarhetsstrateg på Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Omställningen till eldrift är ett stort steg i kommunens miljö och hållbarhetsarbete och fler elfordon kan komma att köpas in till andra verksamheter.

- Kommunen behöver analysera och göra en noggrann planering för de val av mer hållbara transporter som ska göras. När vi framåt ska ställa om kommunens bilpark måste det ske utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv, både ekonomiskt och ekologiskt, säger kommunstyrelsens ordförande Ingela Nilsson Nachtweij.​​

För att minska utsläppen krävs flera olika åtgärder. Förutom en omställning till miljömässigt hållbara fordon krävs färre resor generellt, mer nyttjande av kollektiva färdmedel samt gång- och cykeltrafik för lämpliga sträckor.

Arvid Lindblad menar att kommunens arbete med dessa frågor även ska inspirera allmänhet, organisationer och näringsliv att ställa om till förnybara alternativ i högre utsträckning.

- Det är också av stort värde att medarbetare får tillgång till elbilar och på så sätt kan bedöma vad som är möjligt när de själv ska byta fordon framöver, säger Arvid Lindblad.

Målsättningen är att samtliga fordon inom kommunen ska drivas av förnybara bränslen, vilket den biogasmack som nu byggs också möjliggör. På kort sikt innebär det att konventionella fordon kan bytas mot biogasdrift och att några elfordon placeras här och var. På längre sikt ser det ut som att elbilar kommer att stå för en mycket större andel än idag.

- Jag väljer alltid elbil i första hand när jag är ute på tjänsteresor. Kommunens elbilar ger en härlig klimatsmart känsla och en bra komfort, avslutar Ingela Nilsson Nachtweij.