Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kommunen satsar på miljöbilar i hemtjänsten

Gunilla Karlsson och Sara Helling, som jobbar inom hemtjänstområde Frödinge, hämtar ut en ny elbil.

Gunilla Karlsson och Sara Helling, som jobbar inom hemtjänstområde Frödinge, hämtar ut en ny elbil.

För att minska klimatavtrycket satsar kommunen på miljöbilar i hemtjänsten. Nyligen levererades sex nya elbilar till hemtjänstområdena Frödinge, Tuna, Rumskulla och Södra Vi.

I kommunens policy för hållbar utveckling står att “kommunen ska verka för säkra och klimatneutrala resor med cykel, kollektivtrafik samt energieffektiva fordon”. Som ett led i hållbarhetsarbetet inom hemtjänsten har fordon med förbränningsmotor fasats ut och ersatts av miljövänligare alternativ.

– Totalt har vi 32 bilar inom hemtjänsten som rullar hela dygnet, varje dygn året om. Av dessa 32 är samtliga nu klimatsmarta val, berättar Hanna Revelj Westrin, verksamhetschef.

Tio av bilarna är rena elbilar, varav sex stycken nyligen levererade till områdena Frödinge, Tuna, Rumskulla och Södra Vi. Elva av bilarna körs på biogas och elva är laddhybrider.

– Vi är stolta över att vi, genom att satsa på miljövänligare fordon i vår verksamhet, kan minska klimatavtrycket. Det här är en viktigt del i vårt arbete med att bidra till att uppnå klimatmålen kopplade till Agenda 2030, säger Hanna Revelj Westrin.

Nyligen har hemtjänsten även köpt in ett antal nya elcyklar. Med fler elcyklar i hemtjänstgrupperna ökar möjligheterna att cykla i tjänsten, vilket gynnar både miljön och medarbetarnas hälsa.