Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kommunens nya telefonnummer

010-

Från och med 12 november gäller nya telefonnummer inom Vimmerby kommun samt de kommunala bolagen Vimarhem AB och Vimmerby Energi & Miljö AB.

Vem påverkas?

Nummerbytet påverkar alla som ringer till eller inom Vimmerby kommun samt de kommunala bolagen.

Bytet avser riktnummer och förvalsnummer, det vill säga alla fasta telefonnummer. Mobiltelefonnummer kommer inte att bytas.

Exempel: Direktval 0492-76 98 88 blir 010-356 98 88. Anknytning 69888 förblir samma.

Fördelar med bytet

  • 010-nummer är geografiskt obundet
  • Ökad möjlighet till krissamverkan
  • Ökad möjlighet till digitalisering och automatisering
  • Betydande minskning av kostnader

Sammantaget ger bytet en mer robust samhällsservice till våra invånare.

Ändring av skyltar och trycksaker sker över tid

Förvaltningar och bolag ansvarar för att material och skyltar uppdateras med det nya numret. Ändringar och uppdatering sker successivt under en längre tid.

Bakgrund

2016 gjorde myndigheter i Kalmar län (11 kommuner och regionen) en gemensam upphandling av telefoni och datakomtjänster.

2020-05-26 fattade kommunstyrelsen i Vimmerby beslut om att genomföra nummerbyte till en ny länsgemensam nummerserie.

Övriga frågor?

Du kan alltid ringa Vimmerby kommuns kontaktcenter om du har frågor eller känner dig osäker. Kontaktcenter nås från och med 12 november på 010-356 90 00. Kontaktcenter kopplar dig rätt men lämnar inte ut några nya direktnummer.

Här hittar du länkar till de kommunala bolagen som byter telefonnummer:

Vimmerby Energi & Miljö AB

Vimarhem AB