Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Eget vatten i livsmedelsverksamheter

Vatten som du använder till dryck, matlagning eller annan hantering av livsmedel i din verksamhet måste vara av dricksvattenkvalitet. Här kan du som har en egen dricksvattenanläggning läsa om registrering, kvalitetskrav och egenkontroll.

Vem ansvarar för dricksvattnets kvalitet?

Om du använder kommunalt vatten i din verksamhet är det kommunens leverantör av dricksvatten som är ansvarig för att vattnet håller en hög kvalitet fram till fastighetens anslutningspunkt. Men om din verksamhet har egen dricksvattenförsörjning är det du själv eller den som producerar dricksvattnet som är ansvarig för kvaliteten.

Anmälan om registrering av egen dricksvattenanläggning

Har din livsmedelsverksamhet en egen dricksvattenanläggning ska den i de flesta fall registreras. Du gör en anmälan om registrering genom att fylla i blanketten ”Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning”. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgifter

För att handlägga din anmälan om registrering tar vi ut en avgift på 1 222 kronor. Varje år tar vi även ut årlig kontrollavgift för din dricksvattenanläggning. Riskklassningen av din dricksvattenanläggning avgör hur mycket du ska betala.

Kvalitetskrav

Dricksvatten ska uppfylla vissa kvalitetskrav enligt dricksvattenföreskrifterna, SLVFS 2001:30 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det gäller bland annat mikrobiologisk och kemisk kvalitet, samt estetiska värden som färg, lukt och smak.

Enligt föreskriften ska du även ta fram en faroanalys och ett undersökningsprogram, som miljö- och byggnadsförvaltningen ska fastställa. I faroanalysen ska du beskriva de risker som finns i dricksvattenproduktionen. I undersökningsprogrammet beskriver du hur och var provtagning ska ske, vilka prover som du ska ta och hur ofta. Programmet baseras på faroanalysens uppgifter och de krav som finns i föreskriften.

Egenkontroll

Du som har en verksamhet med eget dricksvatten ska ha ett system för egenkontroll. I egenkontrollen ska det bland annat finnas rutiner för provtagning och underhåll men också driftsinstruktioner.

Har du frågor?

Välkommen att höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen. Mer information finns också i Livsmedelsverkets broschyr om små dricksvattenanläggningar.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: