Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

Som livsmedelsföretagare har du stort ansvar och det är mycket att tänka på. Du ska bland annat ha kunskap om livsmedelslagstiftningen, livsmedelshygien och hur lokalerna ska vara utformade.

Registrera din verksamhet och anmäl vid ändringar

När du startar en livsmedelsverksamhet måste du registrera din verksamhet till miljö- och byggnadsnämnden. Det gäller även om du tar över en verksamhet. Om du startar en verksamhet utan att registrera den får du betala en sanktionsavgift.

Startar du en verksamhet som hanterar råa animaliska livsmedel, måste du i vissa fall ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket. Exempel på sådana verksamheter är mejerier, slakterier och charkuterier.

Om du gör stora ändringar eller om verksamheten ska upphöra så ska du anmäla detta genom att ringa eller skicka e-post till miljö- och byggnadsförvaltningen

Länk till vår sida om att starta en livsmedelsverksamhet

Länk till vår sida om att avsluta en livsmedelsverksamhet

Lagstiftning

Du som driver en livsmedelsverksamhet ansvarar för att den uppfyller lagstiftningens krav. Hanteringen av livsmedel är reglerad i ett antal EU-förordningar, livsmedelslagen, livsmedelsförordningen och i följdförfattningar. I dessa lagar och förordningar ingår bland annat regler om:

  • Egenkontroll
  • Offentlig kontroll
  • Märkning
  • Tillsatser
  • Avgifter
  • Import
  • Export

Länk till en introduktion om lagstiftningen på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kunskap

För att kunna uppfylla lagstiftningens krav måste du som driver en livsmedelsverksamhet ha kunskap om livsmedelslagstiftningen. Du måste även ha kunskap om livsmedelshygien samt om de varor och tillverkningsmetoder som används i din verksamhet. Även de som arbetar i din verksamhet ska ha den kunskap som krävs för deras arbetsuppgifter.

På Livsmedelsverkets webbplats hittar du branschriktlinjer för flera olika typer av livsmedelsföretag. De har information som kan vara till stor hjälp för dig som driver ett livsmedelsföretag.

Länk till branschriktlinjer på Livsmedelsverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utformning av lokaler

Det grundläggande kravet för en livsmedelslokal är att den ska vara utformad och anpassad till den hantering som man bedriver. Utformningen och inredningen ska göra det möjligt att hålla en bra livsmedelshygien som förhindrar att livsmedel förorenas av smuts, bakterier och giftiga material.

Vi har tagit fram en lista med saker som kan vara bra att fundera på om du planerar att driva ett livsmedelsföretag. Du hittar listan längre ned på sidan i dokumentet som heter "Planering av livsmedelslokal".

Vill du veta mer om ditt ansvar som livsmedelsföretagare?

Då får du gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen. Du hittar också mer information genom länkarna längre ned på sidan.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-10-16