Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Verksamheter som kräver anmälan

För att skydda människors hälsa ställs det krav på vissa offentliga och hygieniska verksamheters lokaler. Du ska göra en anmälan i god tid innan du tar verksamhetens lokaler i bruk, minst sex veckor innan planerad start. Men det är ofta bra att ta kontakt med miljö- och byggnadsförvaltningen redan i planeringsstadiet.

Verksamheter som kräver att du gör en anmälan

Innan en anmälningspliktig verksamhet startar ska verksamhetsutövaren göra en anmälan. Anmälan ska omfatta både verksamheten och lokalen där den ska bedrivas. Anmälan ska göras minst sex veckor innan start. Du ska även göra en anmälan vid flytt till nya lokaler, vid tillbyggnad eller om du planerar att ändra användningen.

Om flera verksamhetsutövare arbetar inom samma lokal ska var och en anmäla sin egen verksamhet, även om ni ägnar er åt samma typ av behandlingar. I anmälan behöver ni redovisa både den egna verksamhetens egenkontroll och hur ansvaret är fördelat mellan de olika verksamheterna. Här ser du vilka verksamheters lokaler som kräver anmälan:

Bassängbad

Bassängbad som är öppet för allmänheten eller som annars används av många människor. Det kan vara simbassänger, pooler, dammar, flyttankar, som finns inomhus eller utomhus.

Skolor och förskolor

Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Till exempel så behöver man göra en anmälan om en skola eller förskola utökar med nya lokaler. Man behöver även göra en anmälan om en skola påbörjar förskole- eller fritidsverksamhet i sina lokaler eftersom det är en annan typ av verksamhet. Däremot behöver man inte göra en anmälan om antalet barn eller elever i befintliga lokaler ökar.

Solarier

Verksamhet som har solarier för allmänheten.

Yrkesmässig, hygienisk behandling

Verksamhet där allmänheten erbjuds yrkesmässig, hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta. Nedan följer exempel. Hör av dig om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet, då det kan finnas fler varianter inom denna kategori.

 • tatuering
 • piercing
 • microneedling
 • barberare/frisörer som använder rakblad eller rakkniv mot hud
 • nålepilering/diatermi
 • kosmetisk tatuering/pigmentering/microblading
 • wet cupping/hijama
 • hudvård där lansetter används
 • vissa injektionsbehandlingar (som ej ska anmälas till IVO).
 • öronhåltagning
 • nagelvård där lansetter används
 • viss fotvård
 • akupunktur

Så gör du en anmälan

Du gör en anmälan digitalt via vår e-tjänst. Du loggar in med din e-legitimation. Via e-tjänsten lämnar du också in de handlingar som du behöver bifoga.

Gör en anmälan av lokal inom hälsoskydd digitalt via vår e-tjänst (Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Hultsfreds kommun) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också göra en anmälan genom att fylla i blanketten ”Anmälan om hygienlokal, undervisningslokal och bassängbad” eller blanketten "Anmälan om solarieverksamhet". Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

För att vi ska kunna bedöma om lokalen uppfyller de krav som finns måste du också bifoga de planer, ritningar och uppgifter som vi frågar efter i anmälan. Tänk på att du kan behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan när du ska inrätta en ny lokal.

Bygga nytt, ändra eller riva

Avgift

För att handlägga din anmälan tar vi ut en avgift enligt taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Upplysning av verksamhet

Det finns också verksamheter som inte behöver göra en anmälan för att få starta. I stället får de verksamheterna gärna upplysa miljö- och byggnadsförvaltningen om att de tänker starta.

Upplysning av verksamhet

Egenkontroll

Alla lokaler som är anmälningspliktiga omfattas av kravet på egenkontroll. Det är en kontroll du som verksamhetsutövare själv utför av din egen verksamhet.

Egenkontroll

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: