Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Verksamheter som kräver anmälan

För att skydda människors hälsa ställs det krav på vissa offentliga och hygieniska verksamheters lokaler. Du ska göra en anmälan i god tid innan du tar verksamhetens lokaler i bruk, minst sex veckor innan planerad start. Men det är ofta bra att ta kontakt med miljö- och byggnadsförvaltningen redan i planeringsstadiet.

Verksamheter som kräver att du gör en anmälan

Om du ska starta en verksamhet med anmälningspliktiga lokaler måste du göra en anmälan minst sex veckor innan den ska starta. Du ska även göra en anmälan av helt nya lokaler, vid tillbyggnad eller om du planerar att ändra användningen. Här ser du vilka verksamheters lokaler som kräver anmälan:

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av lansetter och nålar, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Bassängbad som är öppen för allmänheten eller som annars används av många människor. Det kan vara simbassänger, pooler, dammar, flyttankar, som finns inomhus eller utomhus.
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
  • Verksamhet som har solarier för allmänheten.

Till exempel så behöver man göra en anmälan om en skola eller förskola utökar med nya lokaler. Man behöver även göra en anmälan om en skola påbörjar förskole- eller fritidsverksamhet i sina lokaler eftersom det är en annan typ av verksamhet. Däremot behöver man inte göra en anmälan om antalet barn eller elever i befintliga lokaler ökar.

Så gör du en anmälan

Du gör en anmälan digitalt via vår e-tjänst. Du loggar in med din e-legitimation. Via e-tjänsten lämnar du också in de handlingar som du behöver bifoga.

Gör en anmälan av lokal inom hälsoskydd digitalt via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också göra en anmälan genom att fylla i blanketten ”Anmälan om hygienlokal, undervisningslokal och bassängbad” eller blanketten "Anmälan om solarieverksamhet". Blanketterna hittar du längre ned på sidan. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

För att vi ska kunna bedöma om lokalen uppfyller de krav som ställs måste du också bifoga de planer, ritningar och uppgifter som vi frågar efter i anmälan. Tänk på att du kan behöva ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan när du ska inrätta en ny lokal.

Information om bygglov och anmälan.

Avgift

För att handlägga din anmälan tar vi ut en avgift. Avgiften baseras på en taxa som kommunfullmäktige har beslutat om. Länk till taxan hittar du längre ned på sidan.

Upplysning av verksamhet

Det finns också verksamheter som inte behöver göra en anmälan för att få starta. Istället får de verksamheterna gärna upplysa miljö- och byggnadsförvaltningen om att de tänker starta.

Information om upplysning av verksamhet.

Egenkontroll

Alla anmälningspliktiga lokaler omfattas av kravet på egenkontroll. Det är en kontroll du som verksamhetsutövare själv utför av din egen verksamhet.

Information om egenkontroll.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Vecka 27-32 har vi telefontid vardagar kl. 10.00-12.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: