Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Om du levererar eller tar emot gödsel

Om du lämnar bort eller tar emot stallgödsel måste du föra anteckningar över bortförandet eller mottagandet av gödseln.

Om du inte har tillräcklig spridningsareal kan du leverera stallgödsel till en annan lantbruksverksamhet. I så fall måste du anteckna:

  • Mängden stallgödsel som du har levererat
  • Vilket djurslag och antal djur som gödseln kommer ifrån, alternativt
  • mängden totalfosfor gödseln innehåller
  • Datum för leverans samt vem du har levererat gödseln till

Anteckningarna ska du spara i minst sex år.

Du som tar emot stallgödsel från en annan lantbruksverksamhet måste också föra anteckningar. Du ska anteckna:

  • Gödselslag
  • Mängd som du har tagit emot
  • Mängd totalfosfor som gödseln motsvarar (eller djurslag och antal djur)
  • Datum för mottagandet
  • Vem gödseln kommer ifrån

Även dessa anteckningar ska du spara i minst sex år.

Mallar för bortförande och mottagande av gödsel

Vi har tagit fram mallar till anteckningar över bortförande och mottagande av gödsel som du gärna får använda om du vill.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: