Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kontroll av cisterner

Du som äger en cistern ska se till att den blir kontrollerad vid installation och därefter med jämna mellanrum samt vid behov. En ackrediterad kontrollant ska göra kontrollen och du ska skicka en kopia på kontrollrapporten till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Installationskontroll

Innan du tar en cistern i bruk ska den genomgå en installationskontroll. En ackrediterad kontrollant ska göra kontrollen. Du hittar en förteckning över ackrediterade kontrollanter hos Swedac. Du ska skicka en kopia på kontrollrapporten till miljö- och byggnadsförvaltningen.

För att få ta vissa cisterner i bruk måste du även informera miljö- och byggnadsförvaltningen minst fyra veckor innan installationen. Om du inte informerar i förväg får du betala en miljösanktionsavgift.

Installation av cisterner och tankar

Återkommande kontroll

Många cisterner är gamla och kan börja rosta inifrån. Det kan i sin tur leda till förorening av mark och grundvatten. Man kan bara upptäcka eventuella skador vid en kontroll. Därför ska man kontrollera cisterner regelbundet.

Hur ofta din cistern ska kontrolleras beror på vad det är för typ av cistern. Vanligen ska kontrollen ske vart 6:e eller vart 12:e år. En ackrediterad kontrollant ska utföra kontrollen. Du hittar en förteckning över ackrediterade kontrollanter hos Swedac.

Efter kontrollen får du en kontrollrapport. Du ska skicka en kopia på kontrollrapporten till miljö- och byggnadsförvaltningen. I kontrollrapporten står det om cisternen uppfyller de krav som finns eller om du måste åtgärda något. Det står också när det är dags för nästa kontroll.

Ur miljö- samt försäkringssynpunkt är det viktigt att alla kontroller blir utförda.

Revisionskontroll

En revisionskontroll ska man göra om cisternen:

  • har genomgått en större reparation eller ändring
  • kan ha tagit skadat eller varit avställd i mer än ett år
  • ska användas under väsentligt ändrade driftförhållanden
  • har flyttats (gäller inte flyttbara cisterner som är 10 m³ eller mindre)

En ackrediterad kontrollant ska utföra kontrollen och du ska skicka in en kopia på kontrollrapporten till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: