Farligt avfall på företag

Avfall med egenskaper som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön kallas för farligt avfall. Det kan till exempel vara mutagent, hälsoskadligt, cancerframkallande eller ekotoxiskt. Därför finns regler kring hur du får hantera farligt avfall. Här kan du läsa mer om detta.

Vad räknas som farligt avfall?

Vad som är farligt avfall kan du läsa om i avfallsförordningen. I bilaga 4 till förordningen är de typer av avfall som betecknas som farligt avfall markerade med asterisk (*).

I avfallsförordningen kan du också läsa om hur klassificeringen går till och hur bedömningen av om ett avfall har farliga egenskaper ska ske.

Hur ska farligt avfall förvaras?

Du ska förvara farligt avfall så att det inte finns risk för läckage. Det innebär att avfallet ska förvaras oåtkomligt för obehöriga, väderskyddat och inom tät invallning som rymmer största kärlets volym plus tio procent av övriga kärl som förvaras inom invallningen. Farligt avfall måste också märkas. Det ska märkas med uppgift om att det är ett farligt avfall och vilken typ av avfall det handlar om.

Vad gäller vid transport av farligt avfall?

För att transportera farligt avfall måste transportören ha ett särskilt tillstånd. Avfallet måste också följas av ett transportdokument. Transportdokumentet ska innehålla uppgift om avsändare, mottagare, avfallsslag och avfallsmängd samt skrivas under av avsändaren.

Du kan få transportera mindre mängder farligt avfall som uppkommit din egen yrkesmässiga verksamhet. För att få göra det måste du göra en anmälan till Länsstyrelsen i Kalmar län.

Länk till ansökan eller anmälan om transport av farligt avfall hos Länsstyrelsen i Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anteckningsskyldighet

Om du hanterar farligt avfall kan du vara skyldig att föra anteckningar över det farliga avfallet. Det gäller dig som:

  • Bedriver en verksamhet där farligt avfall uppkommer
  • Yrkesmässigt samlar in farligt avfall
  • Yrkesmässigt transporterar farligt avfall och är tillståndspliktig enligt 36 § eller anmälningspliktig enligt 42 § i avfallsförordningen
  • Är handlare eller mäklare som säljer eller förmedlar farligt avfall

Anteckningarna ska du föra i kronologisk ordning och spara i minst tre år. Du kan läsa mer om denna skyldighet och vad anteckningarna ska innehålla i avfallsförordningen.

Mall för årlig sammanställning av farligt avfall

Vi har tagit fram en mall för årlig sammanställning av farligt avfall som du gärna får använda om du vill. Mallen hittar du längre ned på sidan.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2018-12-03