Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Näringslivsstrategi

Näringslivsstrategi för Vimmerby kommun

Syftet med näringslivsstrategin är att bidra till en grund för ett bra företagsklimat i Vimmerby kommun. Strategin ska främja tillväxt i befintliga företag och göra hela kommunen attraktiv för nyetablering så att fler arbetstillfällen kan skapas. Strategin ska också tydliggöra Vimmerby kommuns insatser inom det näringslivspolitiska området och verka som en bas för det näringslivsarbetet i kommunen.

Du kan läsa hela strategin i dokumentet nedan.

Kontakt

Carina Östh

Näringslivsstrateg
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 10
E-post: carina.osth@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-06-11