Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Energirådgivning för företag

Att aktivt arbeta med energieffektivisering och ett ökat energimedvetande i företaget leder ofta till en konkurrensfördel.

När du köper energikrävande produkter är det viktigt att du ser till hela produktens livslängd för att kunna bedöma investeringens lönsamhet - så kallad livscykelkostnad. Största kostnaden för motorer, fläktar, pumpar etc är inte inköpskostanden utan driftskostnaden.

Länets företag kan få en konsultcheck på maximalt 50 000 kronor för att göra en energiutredning. Målet är att öka företagets lönsamhet genom minskad eller effektivare energiförbrukning samt minskade utsläpp av växthusgaser.

Kontakt

Daniel Hägerby

Energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0499-17160
E-post: energiradgivning@monsteras.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: