Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Digitala företagsbesök

Pandemin har minst sagt fått konsekvenser för våra verksamheter. På utvecklingsavdelningen har vi ställt om mycket till digitala distanslösningar och de fysiska företagsbesöken har i princip utgått. Vi saknar våra företagsbesök och bjuder därför in till digitala besök.

För att delta i ett digitalt företagsbesök behövs en dator eller en smartphone med internetuppkoppling. Använd gärna hörlurar med mikrofon.

I första hand försöker vi hitta tider varannan onsdag, kl.15:00 med början den 1 september.

Vi behöver ungefär en timme till besöket, beroende på hur mycket frågor som dyker upp. Det behövs inte någon förberedelse för företagsbesöket men låt oss veta om det finns behov av att diskutera en viss fråga eller träffa en viss person inom Vimmerby kommun.

Generellt deltar representanter från kommunledningen och utvecklingsavdelningen. Syftet med besöket är att få mer kännedom om vårt näringsliv men även dialogen om hur vi kan samverka kring stärkt lokal attraktionskraft är viktig. Hur ser det ut med kompetensbehovet? Fokuserar vi på utvecklingsavdelningen på rätt saker? Hur kan vi på bästa sätt stötta näringslivet?

Varmt välkomna att boka ett möte via e-post till:

carina.osth@vimmerby.se eller telefon 0492-76 94 10.

Kontakt

Carina Östh

Näringslivsstrateg
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 10
E-post: carina.osth@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: