Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Starta och registrera en livsmedelsverksamhet

Bild på kanelbullar

Ska du starta eller ta över en restaurang, ett café eller någon annan verksamhet som hanterar livsmedel? I så fall måste du registrera din verksamhet hos miljö- och byggnadsförvaltningen minst två veckor innan du startar.

Så registrerar du din verksamhet

Du registrerar din livsmedelsverksamhet via vår e-tjänst:

E-tjänst: Registrering, ändring eller avslut av livsmedelsverksamhet

Du behöver e-legitimation för att kunna använda e-tjänsten. Om du saknar e-legitimation kan du kontakta miljo.bygg@hultsfred.se.

När du har registrerat din verksamhet kan du följa ditt ärende på Mina sidor. Har du frågor får du gärna kontakta oss genom att skapa ett nytt meddelande på Mina sidor.

Avgift för registrering

När du registrerar din livsmedelsverksamhet tar vi ut en avgift på 1 302 kronor.

Avgifter för livsmedelsverksamheter

Om du startar utan att registrera

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att registrera den kommer du att få betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiften baseras på verksamhetens årsomsättning och varierar från 5 000 kronor upp till 75 000 kronor.

Vilka verksamheter ska registreras?

Alla nya livsmedelsverksamheter ska registreras innan de startar. Det gäller även om du:

 • tar över en verksamhet
 • flyttar verksamheten till en ny plats
 • byter bolagsform för verksamheten

Som livsmedelsverksamhet räknas bland annat:

 • restauranger
 • caféer
 • kök inom skol- och äldreomsorgen
 • matbutiker
 • torghandlare
 • importörer
 • grossister
 • matmäklare

Vissa verksamheter ska i stället för registrering ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket innan de får starta.

Godkännande

Om du ska starta en verksamhet som hanterar råa animaliska livsmedel och inte säljer direkt till konsument måste du ansöka om godkännande för att få starta. Det kan till exempel vara slakterier, mejerier och charkuterier. Du ansöker om godkännande hos Livsmedelsverket.

Registreras eller godkännas av Livsmedelsverket

Föreningar och privatpersoner kan också vara livsmedelsföretag

Föreningar och privatpersoner som serverar eller säljer mat ansvarar för att maten är säker. Även föreningar och privatpersoner kan vara livsmedelsföretag. För att det ska räknas som en livsmedelsverksamhet krävs en viss kontinuitet och en viss grad av organisation.

Med det menas att verksamheten sker regelbundet och inte endast vid enstaka tillfällen. En viss grad av organisation kan till exempel innebära att man ställer i ordning vissa utrymmen eller att man har anställd personal. Även mängden livsmedel som man hanterar är av betydelse.

Exempel på verksamheter som vi inte anser är livsmedelsföretag:

 • En privatperson som bakar några enstaka plåtar kanelbullar åt en förening i vilken han eller hon är medlem och som föreningen sedan serverar vid något eget evenemang.
 • En privatperson (förälder) som bakar några enstaka plåtar kakor som barnen sedan säljer i skolans regi.
 • En blomsteraffär som har en frysbox med glass.
 • Försäljning till allmänheten vid enstaka tillfällen under året vid aktiviteter som kyrkbasarer och julmarknader.

Är du osäker på om din verksamhet ska vara registrerad eller inte är du välkommen att höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Eget dricksvatten? I så fall måste du också registrera dricksvattenanläggningen

Om du ska använda vatten från egen brunn i din livsmedelsverksamhet måste du också registrera dricksvattenanläggningen.

Eget vatten i livsmedelsverksamheter