Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Riskklassning och kontrollfrekvens

När du registrerar en livsmedelsverksamhet gör vi en riskklassning av verksamheten. Riskklassningen avgör hur ofta vi ska kontrollera din verksamhet. Därför är det viktigt att du anmäler ändringar i din verksamhet som kan påverka riskklassningen.

Så fungerar riskklassningen

Vi gör riskklassningen med hjälp av Livsmedelsverkets modell för riskklassning. Modellen bygger på dessa uppgifter om din verksamhet:

 • Huvudsaklig inriktning på verksamheten. Det kan till exempel vara restaurang, skolkök, importör, tillverkningsindustri, huvudkontor, e-handel.
 • Aktiviteter som sker i verksamheten. Det kan till exempel vara bakning, inköp av livsmedel, kylförvaring, märkning.
 • Verksamhetens omfattning, alltså vilken storlek eller spridning verksamheten har. För de flesta verksamheter innebär det antalet årsarbetskrafter men det kan också vara produktionsvolymen.
 • Om verksamheten hanterar livsmedel och produktgrupper som omfattas av specialregler. Det kan till exempel vara ”stärkelserika livsmedel som upphettas” och kosttillskott.

Utifrån dessa uppgifter och modellen för riskklassning räknar vi ut verksamhetens riskklass. Riskklassen avgör i sin tur verksamhetens kontrollfrekvens som säger hur många livsmedelskontroller din verksamhet ska få under fem år.

Information om modellen för riskklassning (Livsmedelsverket)

Exempel på hur du räknar ut antalet årsarbetskrafter

Här är några exempel på hur du räknar ut antalet årsarbetskrafter:

 • Tio heltidsanställda räknas som tio årsarbetskrafter.
 • Tio personer som arbetar 50 % räknas som fem årsarbetskrafter.
 • Ett sommarcafé som är öppet tio veckor om året, och har fem säsongsanställda, har en årsarbetskraft.
 • För skolor, förskolor och äldre/vårdboenden räknas bara den personal som arbetar i köket in i årsarbetskrafter. En skola som har fem anställda i köket har fem årsarbetskrafter.
 • I butiker där livsmedelsverksamheten inte är den huvudsakliga verksamheten, till exempel apotek och gym som säljer kosttillskott, beräknas årsarbetskrafter utifrån den andel av verksamheten som är livsmedel. Till exempel ett apotek med tio anställda, där 10 % av försäljningsvolymen utgörs av kosttillskott och andra livsmedel, har en årsarbetskraft i riskklassningen.

Din verksamhet har möjlighet att få sänkt kontrollfrekvens

För att få sänkt kontrollfrekvens måste din verksamhet:

 • få minst två godkända kontroller i rad under minst tolv månader eller
 • ha en godkänd tredjeparts-certifiering. Det kan till exempel vara ”Svensk standard för livsmedelshantering i butik”, IP eller IFS Food.

Lista över standarder som kan ge sänkt kontrollfrekvens (Livsmedelsverket)

Anmäl ändringar som kan påverka riskklassningen

Om du ska göra en större ändring i din livsmedelsverksamhet måste du anmäla ändringen till oss. Du ska alltid anmäla ändringar som handlar om verksamhetens inriktning, aktiviteter eller omfattning eftersom det kan påverka verksamhetens riskklass.

Ändring av livsmedelsverksamhet