Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kontaktfamilj

Det finns familjer som av olika skäl behöver stöd. Barnet kanske har behov av stimulans och miljöombyte och föräldrarna av avlastning. För dessa familjer kan en kontaktfamilj vara en lösning. Tanken är att barnet ska kunna vara hos kontaktfamiljen över en del helger och lov.

Vad krävs för att bli kontaktfamilj?

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg söker efter stabila familjer som är beredda att ta uppdrag som kontaktfamilj. Vi kräver inte att ni har särskild utbildning eller erfarenhet. Vi förväntar oss bara att ni har engagemang, vilja och tid att hjälpa en familj i en utsatt situation. När du lämnat in en intresseanmälan utreder vi er lämplighet.

Uppdrag och ersättning

När du får ett uppdrag som kontaktfamilj skriver vi ett avtal med dig om tidsåtgång och ersättning. Den ekonomiska ersättningen består av två delar, en omkostnadsdel som ska täcka kostnader för mat och andra utgifter och en arvodesdel som är en ersättning för det arbete som du utför.

Som kontaktfamilj har man tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Intresseanmälan

Kan detta vara ett uppdrag för din familj? Hör av dig till oss om du vill veta mer.