Vimmerby kommun logotyp
#printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L4child $menuClassLv4 "4") #printSubLevelItem($L5child $menuClassLv5 "5") #printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2")

Folkomröstning 2016

Folkinitiativ angående folkomröstning om skolor och förskolor på landsbygden i Vimmerby kommun ska läggas ned eller bevaras lämnades in till Vimmerby kommun den 27 april 2015.

Genomgången av namnunderskrifterna visade att mer än 23 % av de röstberättigade hade skrivit under folkinitiativet.En kommunal folkomröstning är alltid rådgivande och kan hållas i samband med allmänna val eller hållas fristående. Den kan komma till genom kommunens egna initiativ eller till följd av ett folkinitiativ.

I september 2015 beslutade kommunfullmäktige att det ska hållas en kommunal folkomröstning med anledning av folkinitiativet.

Folkomröstningen ägde rum söndagen den 21 februari 2016.

I menyn hittar du information om folkomröstningens resultat.

Sidan senaste uppdaterad: 2018-07-05