Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Val och folkomröstningar

Val till Europaparlamentet 2024.
Allmänna val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2026.

Det viktigaste sättet som invånare kan påverka utvecklingen i kommunen, regionen, riksdagen och EU är att rösta. Rätten att rösta fram en folkvald församling är en viktig demokratisk princip och en av grundpelarna i vårt demokratiska samhälle.

I Sverige finns det fyra allmänna val och det är till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och Europaparlamentet.

Ordinarie val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige hålls andra söndagen i september vart fjärde år. Val till Europaparlamentet hålls i maj eller juni vart femte år.

År 2022 genomfördes val till riksdagen, kommunfullmäktige, regionfullmäktige och 2019 genomfördes val till Europaparlamentet. Nästa gång det är val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige är i september 2026 och val till Europaparlamentet hålls 2024.

Valmyndigheten är den nationella myndighet som förbereder och samordnar allmänna val och folkomröstningar i Sverige. På Valmyndighetens hemsida kan du hitta information på lättläst svenska, teckenspråk, de nationella minoritetsspråken samt andra språk. Läs mer på Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På regional nivå är det länsstyrelsen som är regional valmyndighet. Vimmerby tillhör länsstyrelsen i Kalmar län. Läs mer om länsstyrelsen i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lokalt är det kommunens valnämnd som är lokal valmyndighet som ansvarar för att genomföra allmänna val och folkomröstningar.


Kontakt

Jenny Andersson

Kommunsekreterare
Administrativa avdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 06
E-post: jenny.andersson@vimmerby.se

Anna Olausson

Kultursamordnare
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 95 26
E-post: anna.olausson@vimmerby.se

Joakim Svensson

Infrastruktursamordnare
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 74
E-post: joakim.svensson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: