Formulär synpunkter

Hur kan vi förbättra kommunens service?

Tänk på att:

  • Synpunkter och klagomål som inkommer till kommunen blir en allmän handling. Vem som helst har därför möjlighet att ta del av handlingen.
  • Om du uppger ditt namn och kontaktuppgifter kommer vi att återkoppla till dig. Svarstiden är beroende av ärendets karaktär men vår målsättning är att detta ska ske skyndsamt.

Mer information om synpunkter och förslag.


Samtycke
Samtycke

Jag samtycker att mina personuppgifter får behandlas i ärendet. Vimmerby kommun kommer använda uppgifterna för att administrera din kontakt. För mer information om behandling av personuppgifter se www.vimmerby.se/dataskydd

Kontakt

Vimmerby kommun

Telefon: växel 0492-76 90 00
Fax: 0492-76 90 98
E-post: kommun@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2020-01-23