Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Regler och styrande dokument

Här finns de dokument som styr vår kommuns verksamhet.

Kommunen styrs i första hand av lagar och förordningar fastställda av riksdagen och regeringen. Kommunallagen är en av de många lagar som styr vår verksamhet. I andra hand styrs kommunen av de dokument som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har beslutat ska vara vägledande för vår verksamhet.

Författningssamling (KL 8:13)

Här finns Vimmerby kommuns föreskrifter som innebär skyldigheter för dig som bor eller vistas i kommunen, eller som kan komma att påverka dig personligt eller ekonomiskt.

Övriga styrande dokument

Här finns övriga styrande dokument för vår kommun.

Kontakt

Vimmerby kommun

Telefon: 0492-76 90 00
Fax: 0492-132 36
E-post: kommun@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: