Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Allmänhetens frågestund

Du som är folkbokförd i Vimmerby kommun har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i kommunfullmäktige. Det sker under sammanträdena i februari, april, september och november och anges i kallelsen för respektive sammanträde.

Vid de sammanträden som allmänhetens frågestund hålls inleds sammanträdet med frågestunden. En halvtimme per sammanträde är avsatt för allmänhetens frågestund.

Under ett och samma sammanträde får du bara ställa en fråga och, om ordföranden godkänner det, även en kort följdfråga. Att debattera under frågestunden är inte tillåtet.

Om du tycker att det är svårt att ställa frågan öppet kan du lämna in den i förväg. Under frågestunden läser ordföranden upp den åt dig.

Kontakt

Leif Larsson (C)

Kommunfullmäktiges ordförande
Telefon: 072-217 34 69
E-post:  leif.larsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: