Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Så kan du påverka

Som invånare i Vimmerby kommun har du möjlighet att tycka till om utvecklingen i samhället även mellan de allmänna valen. Det är det som kallas medborgarinflytande.

Om du som kommuninvånare själv vill göra din röst hörd har du tre alternativa vägar; att delta i allmänhetens frågestund, att lämna ett medborgarförslag eller att genom folkinitiaiv begära en folkomröstning.

Du kan ta kontakt med en av våra folkvalda politiker (ledamot) som du tror skulle vilja driva din fråga. Denne kan sedan väcka en motion (en skriftlig fråga) i kommunfullmäktige för att få frågan utredd.

En ledamot kan ställa en muntlig fråga (interpellation) till en förtroendevald med direkt politiskt ansvar för ett visst område. Det kan vara ordföranden i en nämnd, en fullmäktigeberedning eller någon annan förtroendevald som fullmäktige bestämmer. Frågan besvaras muntligt, antingen under pågående eller nästföljande sammanträde.

Ett annat sätt att påverka kan vara att du börjar arbeta politiskt.

Vill du veta mer om hur du ska gå tillväga för att påverka kommunens arbete så hittar du mer information under rubrikerna till vänster.

Mer information

Kontakt

Leif Larsson (C)

Kommunfullmäktiges ordförande
Telefon: 072-217 34 69
E-post:  leif.larsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-01-16