Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Valnämndens kallelse och protokoll

Här finns kallelser och protokoll från valnämndens sammanträden.

 I kallelsen hittar du uppgifter om tid och plats för sammanträdet och information om de ärenden som valnämnden kommer att behandla.

För att kunna erbjuda en bättre dokumenthantering publiceras protokollen osignerade på hemsidan. Om du önskar se det signerade protokollet är du välkommen att kontakta administrativa avdelningen. Alla protokoll är alltid justerade vid publicering.

Kallelser år 2023

Protokoll år 2023

Kallelser år 2022

Protokoll år 2022

Kallelser år 2021

Protokoll år 2021

Kallelser år 2019

Protokoll år 2019

Kallelser år 2018

Protokoll år 2018

Mer information

Kontakt

Leif Larsson (C)

Kommunfullmäktiges ordförande
Telefon: 072-217 34 69
E-post:  leif.larsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: