Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Valnämndens kallelse och protokoll

Här finns kallelser och protokoll från valnämndens sammanträden.

 I kallelsen hittar du uppgifter om tid och plats för sammanträdet och information om de ärenden som valnämnden kommer att behandla.

För att kunna erbjuda en bättre dokumenthantering publiceras protokollen osignerade på hemsidan. Om du önskar se det signerade protokollet är du välkommen att kontakta administrativa avdelningen. Alla protokoll är alltid justerade vid publicering.

Kallelse 2022

Protokoll 2022

Kallelse 2021

Protokoll 2021

Kallelse 2019

Protokoll 2019

Kallelse 2018

Protokoll 2018

Mer information

Kontakt

Leif Larsson (C)

Kommunfullmäktiges ordförande
Telefon: 072-217 34 69
E-post:  leif.larsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: