Socialnämnden kallelse och protokoll

Här finns kallelse och protokoll från socialnämndens sammanträden.

I kallelsen hittar du uppgifter om tid och plats för sammanträdet och information om de ärenden som socialnämnden kommer att behandla.

För att kunna erbjuda en bättre dokumenthantering publiceras protokollen osignerade på hemsidan. Om du önskar se det signerade protokollet är du välkommen att kontakta socialförvaltningen. Alla protokoll är alltid justerade vid publicering.

Kallelse 2019

Protokoll 2019

Kallelse 2018

Protokoll 2018

Kallelse 2017

Protokoll 2017

Mer information

Kontakt

Eva Berglund (S)

Ordförande
Socialnämnd, valnämnd och kommunfullmäktiges valberedning
Telefon: 0492-76 93 93
E-post: eva.berglund@vimmerby.se

Camilla Lindström

Förvaltningssekreterare
Socialförvaltningen
Telefon:0492-76 90 46
E-post: camilla.lindstrom@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-09-23