Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Socialnämnden kallelse och protokoll

Här finns kallelse och protokoll från socialnämndens sammanträden.

I kallelsen hittar du uppgifter om tid och plats för sammanträdet och information om de ärenden som socialnämnden kommer att behandla.

För att kunna erbjuda en bättre dokumenthantering publiceras protokollen osignerade på hemsidan. Om du önskar se det signerade protokollet är du välkommen att kontakta socialförvaltningen. Alla protokoll är alltid justerade vid publicering.

Kallelser år 2022

Sammanträdet 2022-08-25 ställdes in


Protokoll år 2022

Sammanträdet 2022-08-25 ställdes in


Kallelser år 2021


Protokoll år 2021


Kallelser år 2020

Sammanträde 2020-03-19 ställdes in.
Sammanträde 2020-11-12 ställdes in.


Protokoll år 2020

Sammanträde 2020-03-19 ställdes in.
Sammanträde 2020-11-12 ställdes in.

Kontakt

Lars Sandberg (C)

Socialnämndens ordförande
Telefon: 0492-76 93 93
E-post: lars.sandberg@vimmerby.se

Camilla Lindström

Förvaltningssekreterare
Socialförvaltningen
Telefon:0492-76 90 46
E-post: camilla.lindstrom@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: