Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Samhällsbyggnadsutskottets kallelse och protokoll

Här finns kallelser och protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträden.

I kallelsen hittar du uppgifter om tid och plats för sammanträdet och information om de ärenden som Samhällsbyggnadsutskottet kommer att behandla.

Protokollen signeras digitalt och publiceras osignerade på denna sida när de har justerats. Om du önskar se det signerade protokollet är du välkommen att kontakta administrativa avdelningen..

De protokoll som publiceras här upptar endast de beslut som utskottet har rätt att fatta enligt gällande delegationsordning

Kallelser år 2022

Protokoll år 2022

Kallelser år 2021

Protokoll år 2021

Kallelser år 2020

Protokoll år 2020

Kallelser år 2019

Protokoll år 2019

Mer information

Kontakt

Daniel Nestor (S)

Ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet

Telefon:0492-76 90 00
E-post: daniel.nestor@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: