Miljö- och byggnadsnämndens kallelse och protokoll

Här finns kallelser och protokoll från miljö- och byggnadsnämndens sammanträden.

I kallelsen hittar du uppgifter om tid och plats för sammanträdet och information om de ärenden som miljö- och byggnadsnämnden kommer att behandla.

För att kunna erbjuda en bättre dokumenthantering publiceras protokollen osignerade på hemsidan. Om du önskar se det signerade protokollet är du välkommen att kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen. Alla protokoll är alltid justerade vid publicering.

Kallelse 2019

Protokoll 2019

Kallelse 2018

Protokoll 2018

Kallelse 2017

Protokoll 2017

Mer information

Kontakt

Lennart Davidsson (KD)

Vice ordförande
Miljö- och byggnadsnämnden
Telefon: 070-311 91 86
E-post: lennart.davidsson@telia.com

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 52 och vecka 1 har vi telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad: 2019-02-21