Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kultur- och fritidsutskottets kallelse och protokoll

Här finns kallelser och protokoll från Kultur- och fritidsutskottets sammanträden.

I kallelsen hittar du uppgifter om tid och plats för sammanträdet och information om de ärenden som Kultur- och fritidsutskottet att behandla.

För att kunna erbjuda en bättre dokumenthantering publiceras protokollen osignerade på hemsidan. Om du önskar se det signerade protokollet är du välkommen att kontakta administrativa avdelningen. Alla protokoll är alltid justerade vid publicering.

De protokoll som publiceras här upptar endast de beslut som utskottet har rätt att fatta enligt gällande delegationsordning

Kallelse 2021

Protokoll 2021

Kallelse 2020

Protokoll 2020

Kallelse 2019

Protokoll 2019

Mer information

Kontakt

Ola Gustafsson (KD)

Ordförande i Kultur- och fritidsutskottet samt Samhällsbyggnadsutskottet

Telefon: 0492-76 90 07
E-post: ola.gustafsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: