Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kommunstyrelsens kallelse och protokoll

Här finns kallelser och protokoll från kommunstyrelsens sammanträden.

I kallelsen hittar du uppgifter om tid och plats för sammanträdet och information om de ärenden som kommunstyrelsen kommer att behandla.

För att kunna erbjuda en bättre dokumenthantering publiceras protokollen osignerade på hemsidan.  Om du önskar se det signerade protokollet är du välkommen att kontakta  administrativa avdelningen. Alla protokoll är alltid justerade vid publicering.

Kallelser år 2022

Protokoll år 2022

Kallelser år 2021

Protokoll år 2021

Kallelser år 2020

Protokoll år 2020

Kallelser år 2019

Protokoll år 2019

Kallelser år 2018

Protokoll år 2018

Mer information

Kontakt

Jacob Käll (C)

Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0492-76 90 16
E-post: jacob.kall@vimmerby.se

Niklas Gustafsson (M)

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Vice ordförande Miljö- och byggnadsnämnden
Telefon: 0492-76 90 87
E-post: niklas.j.gustafsson@vimmerby.se

Helen Nilsson (S)

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Telefon: 0492-76 90 86

E-post: helen.nilsson@vimmerby.se

Ola Gustafsson (KD)

Ordförande i Kultur- och fritidsutskottet samt Samhällsbyggnadsutskottet

Telefon: 0492-76 90 07
E-post: ola.gustafsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: