Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kommunstyrelsens kallelse och protokoll

Här finns kallelser och protokoll från kommunstyrelsens sammanträden.

I kallelsen hittar du uppgifter om tid och plats för sammanträdet och information om de ärenden som kommunstyrelsen kommer att behandla.

För att kunna erbjuda en bättre dokumenthantering publiceras protokollen osignerade på hemsidan.  Om du önskar se det signerade protokollet är du välkommen att kontakta  administrativa avdelningen. Alla protokoll är alltid justerade vid publicering.

Kallelse 2021

Protokoll 2021

Kallelse 2020

Protokoll 2020

Kallelse 2019

Protokoll 2019

Kallelse 2018

Protokoll 2018

Mer information

Kontakt

Jacob Käll (C)

Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0492-76 90 16
E-post: jacob.kall@vimmerby.se

Marie Nicholson (M)

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Telefon: 0492-76 90 87
E-post: marie.nicholson@vimmerby.se

Helen Nilsson (S)

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Telefon: 0492-76 90 86

E-post: helen.nilsson@vimmerby.se

Ola Gustafsson (KD)

Ordförande i Kultur- och fritidsutskottet samt Samhällsbyggnadsutskottet

Telefon: 0492-76 90 07
E-post: ola.gustafsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: