Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallelser och protokoll

Här finns kallelser och protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden.

I kallelsen hittar du uppgifter om tid och plats för sammanträdet och information om de ärenden som kommunstyrelsens arbetsutskottskommer att behandla.

För att kunna erbjuda en bättre dokumenthantering publiceras protokollen osignerade på hemsidan.  Om du önskar se det signerade protokollet är du välkommen att kontakta  administrativa avdelningen. Alla protokoll är alltid justerade vid publicering.

De protokoll som publiceras här upptar endast de beslut som utskottet har rätt att fatta enligt gällande delegationsordning.

Kallelse 2021

Protokoll 2021

Kallelse 2020

Protokoll 2020

Kallelse 2019

Protokoll 2019

Kallelse 2018

Protokoll 2018

Kallelser 2017

Protokoll 2017

Mer information

Kontakt

Jacob Käll (C)

Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0492-76 90 16
E-post: jacob.kall@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: