Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll

Här finns kallelser och protokoll från fullmäktiges sammanträden. I kallelsen finns uppgift om tid och plats för sammanträdet samt de handlingar som är underlag till ärendena. Protokollen justeras/ signeras digitalt och publiceras sedan här.

Kallelser år 2023

Protokoll år 2023

Kallelser år 2022

Kommunfullmäktige 2022-01-24 ställdes in.

Protokoll år 2022

Kallelser år 2021

Protokoll år 2021

Kallelser år 2020

Protokoll år 2020

Kallelser år 2019

Protokoll år 2019

Kallelser år 2018

Protokoll år 2018

Mer information

Kontakt

Leif Larsson (C)

Kommunfullmäktiges ordförande
Telefon: 072-217 34 69
E-post:  leif.larsson@vimmerby.se

Jenny Andersson

Kommunsekreterare
Administrativa avdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 06
E-post: jenny.andersson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: