Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Barn- och utbildningsnämnden kallelse och protokoll

Här finns kallelser och protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträden.

I kallelsen hittar du uppgifter om tid och plats för sammanträdet och information om de ärenden som barn- och utbildningsnämnden kommer att behandla.

För att kunna erbjuda en bättre dokumenthantering publiceras protokollen osignerade på hemsidan. Om du önskar se det signerade protokollet är du välkommen att kontaka barn- och utbildningsförvaltningen i Stadshuset. Alla protokoll är alltid justerade vid publicering.

Kallelser år 2022

Protokoll år 2022

Kallelser år 2021

Protokoll år 2021

Kallelser år 2020

Protokoll år 2020

Mer information

Kontakt

Peter Karlsson

Ordförande
Barn- och utbildningsnämnden
Telefon: 070-632 45 61
E-post: peter.karlsson@vimmerby.se

Mia Gustafsson

Förvaltningssekreterare
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 78
E-post: mia.gustafsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: