Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Barn- och utbildningsnämnden kallelse och protokoll

Här finns kallelser och protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträden.

I kallelsen hittar du uppgifter om tid och plats för sammanträdet och information om de ärenden som barn- och utbildningsnämnden kommer att behandla.

För att kunna erbjuda en bättre dokumenthantering publiceras protokollen osignerade på hemsidan. Om du önskar se det signerade protokollet är du välkommen att kontaka barn- och utbildningsförvaltningen i Stadshuset. Alla protokoll är alltid justerade vid publicering.

Kallelser år 2022

Protokoll år 2022

Kallelser år 2021

Protokoll år 2021

Kallelser år 2020

Protokoll år 2020

Kontakt

Peter Karlsson

Ordförande
Barn- och utbildningsnämnden
Telefon: 070-632 45 61
E-post: peter.karlsson@vimmerby.se

Mia Gustafsson

Förvaltningssekreterare
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 78
E-post: mia.gustafsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: