Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Notarius publicus

En Notarius Publicus är en enskild person som utses av Länsstyrelsen och som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter.

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar.
  • närvara som vittne i vissa fall.
  • kontrollera lotteridragningar med mer.
  • efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser.
  • ta upp förklaringar om förhållandn av rättslig eller ekonomisk karaktär och överlämna sådana förklaringar till tredje man.
  • bekräfta att någon är behörigh att göra vissa saker eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Om det behövs kan Länsstyrelsen förordna en eller flera ersättare för notarius publicus (biträdande notarius publicus). Biträdande notarius publicus tjänstgör när notarius publicus är ledig eller förhindrad att tjänstgöra.

Kontakt

Ingemar Jeanlo

Jur kand
Telefon: direkt 0490-311 22, mobil 070-229 32 11
E-post: ingemar@trafikjuristen.se

Johan Rosén

Advokat, biträdande notarius publicus
Telefon: 0492-108 88
E-post: johan.rosen@rosenadvokat.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: