Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kommunfakta och statistik

Varje år sammanställer Statistiska centralbyrån (SCB) kommunfakta för Vimmerby. I sammanställningarna kan du hitta statistik för kommunen gällande bland annat folkmängd, befolkningsförändring, födda barn, arbetslöshet, de vanligaste yrkena och flyttmönster.

Folkmängd

Den 31 december 2020 var antalet invånare i Vimmerby kommun 15 672 jämfört med året innan, då vi var 15 647 personer. Ökningen beror bland annat på att fler personer flyttar till kommunen än från. I kommunen har det också registrerats fler födslar än antal avlidna under 2020.


Så här utvecklades befolkningen mellan 2019 och 2020

Folkmängd 2019

15 647

Födda

175

Döda

168

Inflyttade

689

Utflyttade

671

Folkmängd 2020

15 672

Några utvalda fakta om befolkningsstatistiken

  • 48,8 % av kommunens invånare är kvinnor. 51,2 % är män.
  • Medelåldern i Vimmerby kommun är 44,2 år. I Sverige är medelåldern 41,3 år.
  • 73,4 % av befolkningen bor i tätort medan 26,6 % bor på landsbygd.
  • 82,3 % av Vimmerby kommuns befolkning mellan 20-62 år har jobb. I Sverige är motsvarande siffra 79,5 %.
Folkmängd i Vimmerby kommun

Tätort *

2020

2019

2018

Frödinge

302

296

319

Gullringen

509

528

515

Storebro

1 025

1 024

1049

Södra Vi

1 162

1 150

1 178

Tuna

240

214

211

Vimmerby

8 182

8 241

8 298

* För att räknas som en tätort ska det bo minst 200 personer inom ett område enligt SCB:s definition.

Statistiken är hämtat från SCB:s statistiktdatabas statistiska tätorter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som offentliggjordes 2021-03-24.

Mandat i kommunfullmäktige

Den 9 september 2018 var det val till riksdag, kommun och landsting. 2018 var valdeltagandet 88,22%, vilket är en ökning med 1,59% jämfört med valet 2014 då 86,62% av de röstberättigade kommuninvånarna gick till valurnorna.

Valresultatet i Vimmerby kommun gav följande mandatfördelning i kommunfullmäktige:

tabell över mandatfördelningen i vimmerby kommun

Under mandatperioden 2019-2022 styrs kommunen av en politisk koalition bestående av Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD). Största oppositionsparti är Socialdemokraterna (S).

Kontakt

Vimmerby kommun

Telefon: växel 0492-76 90 00
Fax: 0492-132 36
E-post: kommun@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: