Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Jämställdhet

Plan för jämställdhet bland medborgarna i Vimmerby kommun.

Ett jämställt samhälle betyder ett samhälle där antalet kvinnor och män är jämt fördelade inom alla områden. Det jämställda samhället innefattar också att kvinnor och mäns kompetens, erfarenhet, värderingar och utbildning tas till vara lika mycket för att driva och berika en positiv samhällsutvecklingen. Jämställdhet är en jämlikhetsfråga och handlar specifikt om jämlikhet mellan könen. Jämlikhet är ett vitt begrepp och inbegriper till exempel jämlikhet oavsett religion, könsidentitet, funktionshinder, sexuell läggning, funktionshinder och etnicitet .

Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Kontakt

Anders Degerman

Folkhälsosamordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 99
E-post: anders.degerman@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: