Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Välkommen till konferensen - Barnkonventionens dag

Vimmerby kommun, Region Kalmar län, MUCF, Kommunförbundet, Länsstyrelsen Kalmar län och Kalmar kommun bjuder in till konferens på barnkonventionens dag den 18 november 2021.

Välkomna till den 6:e konferensen om barnets rättigheter sedan starten 2014. I år är temat för konferensen artikel 31 – rätten till lek, vila och fritid. Konferensen är digital och välkomnar alla förtroendevalda, chefer och medarbetare inom offentlig sektor.

Program
08.30: Välkomna! Moderator Cilla Ilhammar, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

08.40: Hur står det till med barn och ungas fysiska aktivitet och goda matvanor idag?
Carolina Klüft, Generation pep.

Generation Pep arbetar för att alla barn och unga i Sverige ska ha viljan och möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Men hur står det till med barn och ungas fysiska aktivitet och goda matvanor idag – skapar vi möjligheter för barn och unga att vara hälsosamma?

09.30: Paus

09:50: Vikten av en mer välkomnande och inkluderande idrott. Gulistan Ucar, IFK Kalmar.

Gulistan vann i mars 2021 eldsjälspriset Guldhanden för sitt arbete med spontanfotboll för tjejer med invandrarbakgrund i Norrliden. Gulistan kommer under sin föreläsning berätta om och låta oss inspireras av sitt arbete med att stärka tjejer och ge dem större plats inom såväl fotbollen som i samhället i stort.

10:15: Praktisk tillämpningen av barnkonventionen i kommunernas och länsstyrelsernas arbete. Emelie Ahlstrand, Utredare Boverket.

Boverket berättar om sitt tidigare uppdrag om att kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen av barnkonventionen i kommunernas och länsstyrelsernas arbete med planering och stadsutveckling, samt om det nya uppdrag de fått om att ta fram en vägledning om barnkonventionen i planering och stadsutveckling

11:00: Kort paus

11.05: Att arbeta med barnkonventionen i stadsplaneringen. Emmy Fransson, översiktsplanerare Nybro kommun och Sara Olsson, hållbarhetsstrateg Oskarshamns kommun.

Emmy berättar om hur Nybro kommun arbetat med barnkonsekvensanalys och dialog med unga inför framtagandet av en fördjupad översiktsplan för Nybro stad.”

Sara berättar om Oskarshamns kommuns förslag till ny översiktsplan utgår från hållbarhetens tre dimensioner och kopplar an till Agenda 2030 och Barnkonventionen. Elva hållbara utvecklingsstrategier har arbetats fram för att bidra till ett mer långsiktigt hållbart Oskarshamn.

En av utvecklingsstrategierna är ”Vi är barnens Oskarshamn” och den innebär att vi när vi bygger och planerar ska utgå ifrån barn och ungas behov av rörelsefrihet, trygghet och tillgänglighet.Vi ska lyssna och möjliggöra delaktighet och när vi tar beslut som berör barn och unga ska vi göra barnkonsekvensanalyser.”


11.35: Workshop – vad blir nästa steg för oss?

12.00: Avslutning

Anmälan till konferensen

Målgrupp: förtroendevalda, chefer och medarbetare inom offentlig sektor.
Du anmäler dig via: https://www.trippus.net/barnkonventionens_dag_2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
När du anmält dig kommer du få en länk till din e-post. Via länken
går du sedan in den 18 november och följer konferensen.
Sista anmälningsdag: 2021-11-13.
Konferensen är kostnadsfri!

Mer information

Länka till hemsida eller dokument

Kontakt

Anders Degerman

Folkhälsosamordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 99
E-post: anders.degerman@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: