Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet består av ledamöter från kommunens nämnder samt företrädare för organisationer för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighetsrådet är en viktig kanal till individer med funktionsnedsättning och övriga i samhället, men det är inte en kommunal nämnd eller ett formellt beredningsorgan.

Syftet med Tillgänglighetsrådet är att stärka inflytandet för personer med funktionsnedsättning i alla kommunala frågor som rör deras intressen.

Kontakt

Helen Nilsson (S)

Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0492-76 90 86
E-post: helen.nilsson@vimmerby.se

Joakim Svensson

Infrastruktursamordnare
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 74
E-post: joakim.svensson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: