Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Pensionärsrådets protokoll

Här hittar du pensionärsrådets (PR:s) protokoll.

Vi har valt att inte skanna in det justerade originalprotokollet eftersom detta innebär att filens storlek ökar. Om du vill ta del av det justerade protokollet är du välkommen att kontakta socialnämndens sekreterare.

Med anledning av den pågående pandemin har inte pensionöärsråden sammanträden just nu. Rådet är delaktiga genom t.ex. att besvara remisser.

Protokoll

Kontakt

Lars Sandberg (C)

Socialnämndens ordförande
Telefon: 0492-76 93 93
E-post: lars.sandberg@vimmerby.se

Camilla Lindström

Förvaltningssekreterare
Socialförvaltningen
Telefon:0492-76 90 46
E-post: camilla.lindstrom@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: