Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Rådgivande organ

Här hittar du information om några av Vimmerby kommuns rådgivande organ.

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer inom specifika områden. Dessa organisationer fungerar som informationskällor och rådgivare till kommunens verksamheter och nämnder.I de kommunala råden ingår representanter från både kommunen och andra organisationer som pensionärsföreningar, föreningar inom funktionshinderområdet och liknande. På så vis kan olika intressegrupper ta del av och påverka kommande beslut inom sina områden.

Råden fungerar som forum för överläggningar och ömsesidig information mellan rådsledamöterna och deras organisationer och kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: