Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd med ansvar för att planera och genomföra allmänna val till riksdagen, kommunfullmäktige, regionfullmäktige och Europaparlamentet.

Valnämnden ansvarar också för att planera och genomföra folkomröstningar och eventuella extra val till fullmäktige.

För att kunna genomföra sitt uppdrag behöver valnämnden en valadministration bestående av ett valkansli med valsamordnare och administratörer samt ca 100 röstmottagare fördelade på de tretton valdistrikten.

Valnämnden har sju ledamöter och sju ersättare och valnämndens ordförande är Leif Larsson (C).

Kontakt

Leif Larsson (C)

Kommunfullmäktiges ordförande
Telefon: 072-217 34 69
E-post:  leif.larsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: