Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Överförmyndare

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare. Denne utses av kommunfullmäktige för varje mandatperiod.

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare. Denne utses av kommunfullmäktige för varje mandatperiod. Överförmyndarens uppgifter får inte läggas på någon annan nämnd inom kommunen. Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarens verksamhet.

I Vimmerby kommun finns en överförmyndare samt ersättare.

Mer information om verksamheten hittar du under länken "God man/förvaltare".

Kontakt

Överförmyndare i samverkan

Telefon: växel 0492-76 90 00

Telefontider: måndag-fredag 10:00-12:00
Fax: 0492-76 90 98
E-post: ovis@vimmerby.se
Besöksadress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598  81 Vimmerby

Peter Fjällgård (V)

Överförmyndare
Överförmyndare i samverkan
E-post: peter.fjallgard@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: