Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Barn- och utbildningsnämnden

BUN 2023

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar bland annat för förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildningen.

Peter Karlsson (C) är barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Nämndens presidium består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder tio gånger per år.

Nämndens ansvarsområde

  • förskola
  • grundskola
  • grundsärskola
  • skolbarnomsorg
  • gymnasieskola
  • vuxenutbildning
  • komvux som särskild utbildning
  • utbildningen i svenska för invandrare (sfi)
  • samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare
  • Campus Vimmerby - högre utbildning och påbyggnadsutbildningar

Kontakt

Peter Karlsson

Ordförande
Barn- och utbildningsnämnden
Telefon: 070-632 45 61
E-post: peter.karlsson@vimmerby.se

Mia Gustafsson

Förvaltningssekreterare
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 78
E-post: mia.gustafsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: