Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet infördes den 1 januari 2019 efter beslut i kommunstyrelsen.

Ett arbetsutskott bereder ärenden till kommunstyrelen och har även beslutanderätt på delegation från kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare.

Samhällsbyggnadsutskottet sammanträder en gång i månaden.

Kontakt

Daniel Nestor (S)

Ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet

Telefon:0492-76 90 00
E-post: daniel.nestor@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: