Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kultur- och fritidsutskottet

Kultur- och fritidsutskottet infördes den 1 januari 2019 efter beslut i kommunstyrelsen.

Ett arbetsutskott bereder ärenden till kommunstyrelen och har även beslutanderätt på delegation från kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare.

Kultur- och fritidsutskottet sammanträder en gång i månaden.

Kontakt

Ola Gustafsson (KD)

Ordförande i Kultur- och fritidsutskottet samt Samhällsbyggnadsutskottet

Telefon: 0492-76 90 07
E-post: ola.gustafsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: