Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott infördes den 1 mars 2016 efter beslut i kommunstyrelsen. Arbetsutskottet ersätter den tidigare presidieberedningen.

Ett arbetsutskott bereder ärenden till kommunstyrelen och har även beslutanderätt på delegation från kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare.

Kontakt

Jacob Käll (C)

Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0492-76 90 16
E-post: jacob.kall@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: