Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering. Styrelsen leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för ekonomi, personal och utveckling.

Ingela Nilsson Nachtweij (C) är kommunstyrelsens ordförande och Marie Nicholson (M) är 1:e vice ordförande.

Styrelsen består av nio ledamöter och nio ersättare. Styrelsens presidium består av ordförande och vice ordförande.

Kommunstyrelsen sammanträder cirka tolv gånger per år.

Kommunstyrelsens ansvarsområde

  • ha ledning och uppsikt av förvaltning och nämnder
  • bevaka frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning
  • göra de framställningar - som styrelsen anser nödvändiga - till fullmäktige, nämnder och andra instanser
  • bereda och verkställa fullmäktiges beslut
  • lämna förslag till budget och leda budgetarbetet.

Kontakt

Ingela Nilsson Nachtweij (C)

Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0492-76 90 14
E-post: ingela.nilsson.nachtweij@vimmerby.se

Marie Nicholson (M)

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande (föräldraledig till mars 2020)
E-post: marie.nicholson@vimmerby.se

Niklas Gustafsson (M)

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande (föräldravikarie)
Telefon: 0492-76 90 87
E-post: niklas.j.gustafsson@vimmerby.se

Helen Nilsson (S)

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Telefon: 0492-76 90 86

E-post: helen.nilsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-01-14