Risk- och sårbarhetsanalys

Målet med risk- och sårbarhetsanalysen är att den ska kunna utgöra ett underlag för vårt arbete med kommunens handlingsprogram.

I sårbarhetsdelen beskrivs sårbarheten i våra tekniska försörjningssystemen och vår infrastruktur så som störningar i elnät, värme- och vattenförsörjning med mera.

Resultatet av analysen visar var det finns störst risk för invånarnas liv och hälsa. När det gäller miljörisker så är det industri-, trafik- och naturolyckor som utgör störst risk.

Kontakt

Joakim Jansson

Räddnings- och säkerhetschef
Räddningstjänsten, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-25 57 98
E-post: joakim.jansson@vimmerby.se

Håkan Westerback

Säkerhetssamordnare
Räddningstjänsten, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 62
E-post: hakan.westerback@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-06-11