Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Väder - Krisinformation

Ibland uppstår en krissituation på grund av extremt väder. På Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, följer man noga väderutvecklingen och utfärdar varningar.

SMHI:s varningar förmedlas sedan vidare till kommuner, länsstyrelser och förstås till SOS Alarm. På det sättet upprätthålls en god beredskap.

SMHI:s vädervarningar delas in i tre klasser. Klass 3 är den som innebär störst faror; klass 1 den som innebär minst fara.

Kontakt

Räddningstjänsten

Växel: 0492-76 90 00
Direkt: 0492-76 93 30 (huvudstation)
Mobil: 070-297 25 08 (räddningschef i beredskap Vimmerby)
Fax: 0492- 132 60

E-post: raddningstjansten@vimmerby.se
Besöksadress: Lundgatan 15, 598 40 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: