Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan
Vimmerby kommun logotyp
#printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L4child $menuClassLv4 "4") #printSubLevelItem($L5child $menuClassLv5 "5") #printSubLevelItem($L4child $menuClassLv4 "4") #printSubLevelItem($L4child $menuClassLv4 "4") #printSubLevelItem($L4child $menuClassLv4 "4") #printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2")

Förnyade vädervarningar

Tisdag 26 oktober går SMHI över till ett förnyat vädervarningssystem med konsekvensbaserade varningar. I det nya varningssystemet är varningarna regionalt anpassade. Det blir tre varningsnivåer – gul, orange och röd.

Vädret påverkar oss alla på olika sätt, varje dag. Extremt väder kan innebära mycket stora påfrestningar på samhället, men konsekvenserna av vädret kan skilja väsentligt beroende på var i landet, eller under vilken årstid, det inträffar. Det nuvarande systemet vi har i dag bygger på att varningar utfärdas när vädret passerar bestämda gränser. Exempelvis utfärdas idag snöfallsvarningar utifrån samma kriterier i hela landet, men 20 centimeter snö ger väldigt olika konsekvenser beroende på om snön faller i Norrlands inland eller i en storstad i södra Sverige.

I det nya vädervarningssystemet kommer en varning att utfärdas när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället samt att det finns regionalt anpassade värden för när varningar ska utfärdas.

Syftet med SMHI:s nya vädervarningar är att samhället – alltifrån regioner, länsstyrelser och kommuner till näringsliv och enskilda – ska kunna bygga en bättre krisberedskap.

Nya varningsnivåer – gul, orange och röd

Nya vädervarningsikoner

Från och med 26 oktober benämns SMHI:s vädervarningar gul, orange och röd varning. De nya varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra. Röd varning är den allvarligaste graden.

Tidigare varningar med klass 1, 2 och 3 försvinner.

Hur ska jag agera vid en varning?

Alla varningsnivåer i det nya systemet innebär att besvärligt väder kan leda till konsekvenser. Det är alltså viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas.

Kontakt

Räddningstjänsten

Telefon: 0492-76 93 30 bemannad vardagar 07.00-16.00

Insatsledare / Tjänsteman i beredskap
070-297 25 08 bemannad dygnet runt

Vid akuta ärende ring 112

E-post: raddningstjansten@vimmerby.se
Besöksadress: Lundgatan 15, 598 40 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: