Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan
Vimmerby kommun logotyp

Kontakta oss - Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg

Verksamhetschef

Individ- och familjeomsorgschef Lotta Philipsson 0492-76 91 13.

Kontaktuppgifter

Enhet

Besöksadress och telefon

Chef

Enheten för barn och familj/
utredningsgruppen

Stadshuset,
Stångågatan 28

Enhetschef
Elisabeth Nägga

0492-76 94 62

Enheten för barn och familj/
placeringsgruppen

Stadshuset,
Stångågatan 28

Enhetschef 
Lena Hedesand Rahmberg
0492-76 94 71

Enheten för barn och familj/
familjeteamet
 Stadshuset,
Stångågatan 28

Enhetschef
Josefine Alexandersson
0492-76 91 57

Enheten för  försörjning

Stadshuset,
Stångågatan 28


Enhetschef
Anneli Johansson
0492-76 91 07

Enheten för socialpsykiatri
och beroende

Stadshuset,
Stångågatan 28


Enhetschef
Maria Söderlund
0492-76 91 58

Enheten för arbete och integration

Focushuset,
Lögstadsgatan 5


Enhetschef
Ingemar Bertholdsson
0492-76 90 09


Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: