Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan
Vimmerby kommun logotyp

Kommun och politik

Kontakta oss - enheter inom äldreomsorgens två verksamhetsområden

Vi har central posthantering. Post ställd till alla enheter adresseras:
Vimmerby kommun
Socialförvaltningen
Stadshuset
598 81 Vimmerby

Verksamhetschefer
Område vård- och omsorgsboende
Karin Holmgren, telefon: 0492-76 95 38

Område vård och omsorg i hemmet
Hanna Revelj Westrin telefon 0492-76 94 40

Kontaktuppgifter

Enhet

Besöksadress och telefon

Enhetschef

Hemtjänstgrupp
Vimmerby stad Norr

Drottninggatan 30, Vimmerby

076-765 38 70
070-234 22 05

Elmedina Shehi
0492-76 98 63

Hemtjänstgrupp
Vimmerby stad Söder

Drottninggatan 30, Vimmerby
070-549 96 10

Karolina Sranka
0492-76 92 31

Hemtjänstgrupp
Granen

Granen, Drottninggatan 30,
Vimmerby

070-291 43 16.

Annelie Medling
0492-76 92 19

Hemtjänstgrupp inriktning stöd till personer med demenssjukdom

Granen, Drottninggatan 30,
Vimmerby

072-00 30 604
samt anhörigkonsulent,

Merima Husic

0492-76 90 44

Hemtjänstgrupp
Tuna

Solgläntan, Skogsvägen 8, Tuna

070-23 65 243

Karolina Sranka
0492-76 92 31

Hemtjänstgrupp
Södra Vi

Norra Storgatan 4, Södra Vi

070-26 34 087

Elmedina Shehi
0492-76 98 63

Hemtjänstgrupp
Rumskulla

Per Erlandsväg 20 G,  Rumskulla

070-64 81 091

Till 2022-08-14

Monica Johansson
0492-76 97 64
Från 2022-08-15
Marie Carlsson

Hemtjänstgrupp Vimmerby stad Väster

Drottninggatan 30, Vimmerby

070-23 42 205

Vakant.
Från 2022-08-15 Marie Carlsson

Hemtjänstgrupp
Frödinge/Locknevi

Frödala, Västerviksvägen 7,
Frödinge

070-31 69 711

Anette Ekqvist-Dahlberg
0492-76 97 25

Hemtjänstgrupp Vimmerby stad Öster

Drottninggatan 30, Vimmerby

070-24 58 939

Anette Ekqvist Dahlberg

0492-76 97 25

Nattpatruller samt omsorgsplanerare

Utgår från Granen

Ingela Lennartsson
0492-76 95 27

Korttidsplatser och Trygghetsplatser

Vimarhaga F, Seniorgatan 2,
598 35 Vimmerby
0492-76 97 70

Ingela Lennartsson 
0492- 76 95 27

Vård- och omsorgsboendet
Borghaga

Seniorgatan 2, 598 35 Vimmerby

Borghaga A
0492-76 97 81 

Borghaga B
0492-76 97 82

Ragnhild Pettersson
0492-76 97 73

Vård- och omsorgsboendet
Borghaga

Seniorgatan 2, 598 35 Vimmerby Borghaga D
0492-76 97 83

Borghaga F
0492-76 97 85

Camilla Kind Jansson
0492-76 97 72

Vård- och omsorgsboendet Vimarhaga

Seniorgatan 2,  598 35 Vimmerby

Vimarhaga B
0492-76 97 66

Vimarhaga C
0492-76 97 67
Borghaga E
0492-76 97 84

samt omsorgsplanerare

Sofi Rydell

0492-76 97 60

Vård- och omsorgsboendet Vimarhaga

Seniorgatan 2,  598 35 Vimmerby Vimarhaga D
0492-76 97 68

Vimarhaga E
0492-76 97 69

Servicegrupp och
aktivitetssamordnare

Michaela Lindh
0492-76 97 61

Vård- och omsorgsboendet
Vidala

Ekängsvägen 2, Södra Vi

Gullvivan 0492-76 96 04
Linnéan 0492-76 96 05

Husen Abdulkadir
0492-76 96 10

Vård- och omsorgsboendet
Vidala

Blåklinten 0492-76 96 06
Natt

Husen Abdulkadir

0492-76 96 10

Vård- och omsorgsboendet
Vidala

Ekängsvägen 2, Södra Vi

Konvaljen 0492-76 96 07

Lisa Solnevik
0492-76 96 13

Vård- och omsorgsboendet
Kvillgården

Kvillgränd 1, Storebro

Plan 1:0492- 76 97 28
Plan 2:0492-76 97 29

Lisa Solnevik
0492-76 96 13

Dagverksamhet med inriktning mot demens

Seniorgatan 2, 598 35 Vimmerby

Vimarhaga
0492-76 97 65

Merima Husic
0492-76 90 44

Trygghetslarm för
hela kommunen

Granen, Drottninggatan 30,
Vimmerby

0492-76 98 65

Anette Ekqvist-Dahlberg
0492-76 97 25


Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: