Kontakta oss - Verksamhetsområde äldreomsorg

Vi har central posthantering. Post ställd till alla enheter adresseras:
Vimmerby kommun
Socialförvaltningen
Stadshuset
598 81 Vimmerby

Verksamhetschef Karin Holmgren, telefon: 0492-76 95 38

Kontaktuppgifter

Enhet

Besöksadress och telefon

Enhetschef

Hemtjänstgrupp
Vimmerby stad Norr
(Furan, Bullerbygatan,
Storebro)

Drottninggatan 30,
Vimmerby

076-765 38 70
070-234 22 05

Camilla Mirestrand
0492-76 90 44

Hemtjänstgrupp
Vimmerby stad Söder
(övre Vimmerby,
centrala Vimmerby)

Drottninggatan 30,
Vimmerby
070-549 96 10

Maria Ekstrand
0492-76 92 31

Hemtjänstgrupp
Granen (huset), demensgrupp

Granen,
Drottninggatan 30,
Vimmerby

070-291 43 16

070-523 67 06

Annelie Medling
0492-76 92 19

Hemtjänstgrupp
Tuna

Solgläntan,
Skogsvägen 8,
Tuna

0492-76 96 80

Anette Ekqvist-Dahlberg
0492-76 97 25

Hemtjänstgrupp
Södra Vi

Centrumhuset,
Djursdalavägen 2,
Södra Vi

0492-76 96 01

Karolina Sranka
0492-76 98 63

Hemtjänstgrupp
Rumskulla

Per Erlandsväg 20 G,  Rumskulla

0496-400 21

Karolina Sranka
0492-76 98 63

Hemtjänstgrupp
Frödinge/Locknevi

Frödala,
Västerviksvägen 7,
Frödinge

0492-76 97 11

Anette Ekqvist-Dahlberg
0492-76 97 25

Nattpatruller

Utgår från Granen

Ingela Lennartsson
0492-76 95 27

Korttidsplatser och Trygghetsplatser

Vimarhaga F
Seniorgatan 2,
598 35 Vimmerby
0492-76 97 70

Ingela Lennartsson
0492-76 95 27

Vård- och omsorgsboendet
Borghaga

Seniorgatan 2,
598 35 Vimmerby


Borghaga A
0492-76 97 81  

Borghaga B
0492-76 97 82

Ragnhild Pettersson
0492-76 97 73

Vård- och omsorgsboendet
Borghaga

Borghaga D
0492-76 97 83

Borghaga E
0492-76 97 84

Borghaga F
0492-76 97 85

Camilla Kind Jansson
0492-76 97 72

Vård- och omsorgsboendet Vimarhaga

Seniorgatan 2,
598 35 Vimmerby


Vimarhaga B
0492-76 97 66

Vimarhaga C
0492-76 97 67

Omsorgsplanerare

Linda Carlsson
0492-76 97 60

Vård- och omsorgsboendet Vimarhaga

Vimarhaga D
0492-76 97 68

Vimarhaga E
0492-76 97 69

Servicegrupp, aktivitetssamordnare, anhörigkonsulent, förbättringsledare

Monica Johansson
0492-76 97 61

Vård- och omsorgsboendet
Vidala

Ekängsvägen 2,
Södra Vi

Gullvivan 0492-76 96 04
Linnéan 0492-76 96 05
Blåklinten 0492-76 96 06
Natt

Linda Sjösten
0492-76 96 10

Vård- och omsorgsboendet
Vidala

Ekängsvägen 2,
Södra Vi

Konvaljen 0492-76 96 07

Michaela Lindh
0492-76 96 13

Vård- och omsorgsboendet
Kvillgården

Kvillgränd 1,
Storebro

Plan 1:0492- 76 97 28
Plan 2:0492-76 97 29

Michaela Lindh
0492-76 96 13

Dagverksamhet

Seniorgatan 2,
598 35 Vimmerby

Vimarhaga
0492-76 97 65

Linda Carlsson
0492-76 97 60

Trygghetslarm för
hela kommunen

Granen,
Drottninggatan 30,
Vimmerby

0492-76 90 70

Anette Ekqvist-Dahlberg
0492-76 97 25


Sidan senaste uppdaterad: 2019-08-14